Lead, czyli Przewódź...Jak zarządzana jest Twoja organizacja?

Przez jakich Liderów, w jaki sposób i jakimi narzędziami?

I czy te akurat w odniesieniu do aktualnej sytuacji biznesowej i potencjału pracowników są najlepsze?


Pomożemy Ci odpowiedzieć na te i inne pytania i znaleźć najlepsze rozwiązania, aby Twoja organizacja była zarządzana efektywnie.

  • Zdefiniujemy, jakie style przywódcze są obecnie stosowane w Twojej organizacji, a jakie byłyby najbardziej efektywne w odniesieniu do w sytuacji biznesowej i potencjału pracowników;
  • Zbudujemy model kluczowych kompetencji przywódczych, narzędzia do ich oceny i rozwoju;
  • Zaprojektujemy i przeprowadzimy programy rozwoju dla Zarządu i poszczególnych poziomów Liderów zawierające elementy diagnozy potencjału, oceny 360, coachingu, mentoringu, shadowingu, networkingu;
  • Pomożemy wdrożyć narzędzia niezbędne do zmiany nawyków Liderów i kluczowych Talentów.


Bazujemy na autorskich narzędziach opartych o teorie: stylów przywódczych i inteligencji emocjonalnej (Goleman), zarządzania sytuacyjnego (Blanchard), kompetencji zawodowych (Hay Group) oraz wielu innych.