LEAD Solutions

Przewódź # Angażuj # Uświadamiaj # Rozwijaj

Jesteśmy duetem z kilkunastoletnim doświadczeniem zarządczym w różnych branżach i organizacjach 

dzielącym wspólne poglądy i wartości w biznesie.

Jesteśmy zorientowani na rozwiązywanie problemów, wdrażanie zmian oraz rozwijanie ludzi i organizacji w schemacie LEAD - Leadership, Engagement, Awareness & Development (Przywództwo, Zaangażowanie, Świadomość i Rozwój):


Leadership

(Przywództwo)

kultura organizacyjna

style przywódcze

kompetencje menedżerskie

programy rozwoju dla Liderów

Engagement

(Zaangażowanie)

zaangażowanie i zaufanie

delegowanie strategii i angażujące cele

identyfikacja i programy rozwojowe dla Talentów

dialog z partnerami społecznymi i biznesowymi

Awareness

(Świadomość)

diagnoza potencjału i kompetencji

indywidualne procesy rozwojowe (Coaching, Mentoring, etc.)

rewizja struktury (potencjał/wymagania)

kultura informacji zwrotnej

Development 

(Rozwój)

wdrożenie, uproszczenie, rozwój procesów

zarządzanie zmianą

scenariusze rozwoju organizacji

ocena i przygotowanie firmy do sprzedaży lub pozyskania inwestora


W zależności od Twoich potrzeb i wymagań danego projektu możemy podjąć współpracę w następujących formułach:

Doradczo-szkoleniowej 

przeprowadzić analizy, zbudować narzędzia i pomóc Ci w ich wewnętrznym wdrożeniu, przy wsparciu szkoleniowo-mentoringowym

Kontraktu menedżerskiego

przeprowadzić w Twojej organizacji potrzebne zmiany  w ramach czasowej umowy o zarządzanie oraz przygotować organizację i Liderów do przejęcia odpowiedzialności po zakończonym procesie zmian

Inwestycyjnej

zainwestować kapitał własny lub pozyskany oraz nasze doświadczenie zarządcze w ramach stałej współpracy bądź zakupu udziałów Twojej organizacji